Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Kupuj z Twisto

KUPUJ Z TWISTO- Kup teraz, zapłać później

 

Puchland rekomenduje Państwu nowy, rewolucyjny na rynku polskim sposób płatności- Twisto.

Nowy sposób płatności "Kupuj z Twisto" umożliwia klientowi sklepu internetowego dokonanie zapłaty za towar w terminie do 21 dni bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Mamy czas na sprawdzenie dostarczonego produktu , wybór najlepszego rodzaju - korzystając z "Kupuj z Twisto", możemy pozwolić sobie na zakup kilku rodzajów kołder/poduszek, nie angażując własnych środków finansowych.

 

 

Kup z Twisto - pobiera tylko i wyłącznie opłatę gdy Klient nie dokona na rzecz Twisto zwrotu ceny towaru w terminie do 21 dni od daty dokonania zakupu.

Zakup dokonuje się w sklepie internetowym za pomocą specjalnej bramki płatniczej.

 

 

Klient przyciska przycisk "KUP Z TWISTO", akceptuje regulamin "Kup Twisto" i składa oświadczenie woli w sprawie dokonania zakupu.

Następnie na podstawie złożonego zamówienia, Twisto dokona weryfikacji informacji o kliencie i zamawianych przez niego produktach.

Klient otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia.

Klient dokonując wyboru metody płatności Twisto - nie musi rejestrować się w systemie, a usługa dostępna jest dla Klientów wszystkich banków.

               

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

 

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Puchland Grzegorz Chamera (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej
www.puchland.com przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Puchland Grzegorz Chamera ; dane kontaktowe - numer telefonu:
     +48 601 276 907, adres e-mail: sklep@puchland.com

2.  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Puchland Grzegorz Chamera, ul.             Przylep- Solidarności 71B, 66-015 Zielona Góra najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – sklep@puchland.com

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

    a) Umożliwienia klientom sklepu internetowego pod adresem www.puchland.com przygotowania i zawarcia Umowy polegającej na dokonaniu zakupu oferowanych                  produktów oraz czynności bezpośrednio związanych z tym , jak dokonanie płatności , wysyłka towar , reklamacje , zwroty .
    b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
        ⦁ świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
          art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
        ⦁ obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
          (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
        ⦁ w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w                    związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
          art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
    c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez            Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a          także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4.     Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel            drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6            ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
        jak dostarczenie informacji o treściach handlowych , reklamowych oraz informacyjnych.

5.     Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu            realizowanego przez Sklep internetowy.

6.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy                innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

        ⦁ ING Bank Śląski S.A.
        ⦁ Twisto Polska sp. z o.o.


7.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:

       ⦁ Czynności związanych z zakupem produktów oferowanych poprzez sklep internetowy zarejestrowany pod domeną www.puchland.com

8.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
       ⦁ prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
       ⦁ prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
       ⦁ prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
       ⦁ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
       ⦁ prawo do przenoszenia danych.

9.    W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym                         momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

       ⦁ Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( PUODO). Posiada Pani/Pan ma             prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

       ⦁ W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych                 osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie               brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

Zaufane Opinie IdoSell
4.91 / 5.00 3047 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-23
szybka i bezproblemowa tranzakcja
2024-07-19
zamówienie zrealizowane bardzo szybko. Towar starannie zapakowany. Polecam tu zakupy
pixel